Werken op afstand is een blijvertje

Vóór de COVID-19 pandemie begrepen de meesten van ons de cruciale rol die technologie speelde om te kunnen werken en om taken efficiënt uit te voeren. Maar sinds de komst van COVID-19 is het tot ons doorgedrongen dat technologie niet alleen cruciaal is, maar dat we zonder technologie niet veel kunnen doen. In 2022 hebben werknemers nieuwe verwachtingen voor hun relatie tot werk en werkgevers. Voortaan zal werken op afstand geen mogelijkheid meer zijn, maar een optie of zelfs eis.

Dat wil zeggen, het zal een eis zijn als een bedrijf concurrerend wil blijven en zijn talent wil behouden. Hoe gaat dat in zijn werk?

Om te beginnen zullen voor alle nieuwe technologie-implementaties overeenkomstige veranderprocessen nodig zijn. Omdat werken op afstand nu een organisatie brede optie is, moeten organisaties strategieën ontwikkelen om een efficiënte werkwijze en brede adoptie te garanderen. Men moet goed begrijpen hoe bepaalde technologie en apparaten niet alleen de efficiëntie rond telewerken zullen bevorderen, maar ook de grotere organisatiedoelstellingen zullen stimuleren. Verandermanagement helpt de productiviteit te verhogen, onnodige uitgaven te vermijden en een soepele overgang naar werken op afstand te garanderen.

Hoewel veel werknemers nu fulltime op afstand werken, verdelen veel leidinggevenden maar ook medewerkers hun tijd tussen thuis en het bedrijf. Dat is nodig om bedrijfsbeslissingen te kunnen nemen maar soms ook gewoon omdat aanwezigheid vereist is vanuit de rol van de medewerker. Deze dubbele werksetting betekent dat medewerkers op beide locaties samenwerkingstechnologie nodig hebben. Dus als onderdeel van het nieuwe normaal, moeten medewerkers worden uitgerust met de juiste technologische oplossingen. Voor de drukbezette leidinggevende die voortdurend vergadert, betekent dit dat hij moet kunnen beschikken over functies die zijn ervaring vereenvoudigen, zoals 1-touch video-vergaderen. Deze oplossingen moeten ook mogelijkheden omvatten zoals bedrijfsbranding, digitale achtergronden en opname mogelijkheden.

n het algemeen moeten organisaties een mix van technologie hebben om samenwerking mogelijk te maken voor zowel remote als hybride werkscenario’s. Maar het gaat om meer dan het bevorderen van de mogelijkheid voor iedereen om gezien en gehoord te worden – echte samenwerking betekent toegang tot gedeelde content, whiteboards, live bijschriften en opnames van vergaderingen. Vergaderruimtes kunnen nu al beschikken over cloud-gebaseerde AI om de deelnemers te tellen, sociale afstand te bewaren, vergaderingen te notuleren en ongewenste achtergrondgeluiden te elimineren. Deze functies zijn essentieel voor alle organisaties met een aanzienlijk aantal telewerkers.

Productiviteit was al een uitdaging toen iedereen nog in hetzelfde kantoor werkte. Nu werken op afstand steeds meer de norm wordt, zullen managers nieuwe manieren moeten ontwikkelen om de werkprestaties te meten. Ze moeten hun ogen gericht houden op verantwoordelijkheid en tegelijkertijd de autonomie van hun werknemers respecteren. Analytics kunnen helpen duidelijk te maken hoe werknemers hun tijd gebruiken, wat het management in staat zal stellen duidelijke doelstellingen en verantwoordelijkheden te creëren. Tegelijkertijd moeten bedrijven er zeker van zijn dat ze technologische keuzes maken die in lijn zijn met hun samenwerkingsdoelstellingen op de lange termijn.

Om dit nieuwe ecosysteem voor werken op afstand te creëren, moeten organisaties holistisch denken en verder gaan dan specifieke categorieën zoals Wi-Fi en hardware. Ze moeten de apparaten en technologie overwegen die het hoogste niveau van samenwerking zullen leveren. Elke technologie-investering moet niet alleen zijn afgestemd op de manier waarop het bedrijf vandaag de dag werkt, maar ook op hun samenwerkingsbehoeften tot ver in de toekomst. Omdat werken op afstand een blijvertje is.